Sørlandet
Klima og kuldeservice AS

Oppbygging av serverrom

Fryserom

Server og datakjøling

Vi har løsninger til alle typer data-, server- og tekniske rom.
Alt fra enkle DX løsninger til store isvannsanlegg.

Store datakjølere kommer fra Stultz, mindre anlegg henter vi ifra Hitachi og Mitsubishi Heavy.